Crecente. O PP dispárase e o BNG desplómase

2015 2011
Total Votantes 1.612
76,18%  1.825
80,72%
Abstención  504 23,82%  436 19,28% 
Votos Nulos  22 1,36%  14
0,77% 
Votos Blancos  7 0,44%  15
0,83%