Resultados das probas para contratación dun patrón de embarcación na Guarda

Realizadas as probas e vistos os resultados, o tribunal propón para a contratación como patrón de emarcación a Vicente González, Miguel. O tribunal propón como suplentes, na mesma orde que se indica a Martínez Rodríguez, Diego; Teixeira López, Amador; González Rodríguez, David e González González, Silvia.

patron02