Profesorado de sete colexios recibe formación para acoller o programa 'Depo Escolas Emprendedoras'

O programa 'Depo Escolas Emprendedoras', co que rapaces e rapazas de cuarto, quinto e sexto de primaria crearán e xestionarán ─no curso 2016/2017─ unha cooperativa na que fabricarán produtos que van vender unha vez ao ano nun mercado ou feira da súa localidade, comeza esta semana en sete centros educativos da provincia, entre eles o CEIP Plurilingüe nº 1 de Tui.

O profesorado destes centros, ─en que ademáis do Plurilíngüe de Tui tamén se atopan o CEIP Antonio Magariños Pastoriza de Cambados, CEIP A Rúa de Cangas, CEIP Príncipe Felipe e CEIP Barcelos de Pontevedra, CEIP Xulia Becerra de Ribadumia, CEIP Plurilingüe Riomaior de Vilaboa─ está a recibir a formación, certificada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que os e as dotará das ferramentas necesarias para que os seus alumnados adquiran a competencia emprendedora que este proxecto persegue.

O programa 'Depo Escolas Emprendedoras' ten como finalidade, ademais deste obxectivo xeral, o desenvolvemento de competencias asociadas á comunicación, á análise da contorna física, a creación, a convivencia e a cidadanía ou a alfabetización dixital, entre outras. A comunidade escolar da provincia disporá de, entre outros recursos, un portal educativo en Internet onde se lles ofrecerá información útil e documentos de apoio cos que reforzar os contidos dos materiais didácticos empregados nas aulas, así como poderán facer as súas propias achegas para facilitar a coordinación do proxecto.

A súa metodoloxía encadra ao alumnado no papel de protagonista da súa propia aprendizaxe, xa que se basea nun traballo dende a práctica onde esa aprendizaxe é activa, cooperativa e significativa, onde a relación entre o centro educativo e os feitos acontecidos na súa contorna máis próxima estarán presentes a diario. A materia incluída neste programa se desenvolverá dun xeito transversal, de modo que o alumnado adquirirá coñecementos nas distintas áreas de coñecemento como matemáticas, ciencias, linguaxe, cultura e tamén competencia dixital, social e cívica ou 'aprender a aprender'.

A presidenta Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, declaraba ao presentar 'Depo Escolas Emprendedoras' ante os medios de comunicación o pasado mes de setembro que “este tipo de proxectos aínda non son habituais en España porque non temos unha cultura de emprendemento, pero consideramos que ademais da educación regrada é importante que os rapaces e rapazas coñezan a potencialidade da súa contorna, e que elaboren os seus propios proxectos será moi beneficioso”.