Lendas e mitos do Castro de Troña

Pequena recopilación» de lendas e mitos do coñecido Castro de Troña, no concello de Ponteareas.