Os beneficios das augas do Balneario de Mondariz na prevención da vellez

Balneario de Mondariz acolleu un curso de preveción do envellecemento a partir das propiedades das aguas mineromedicinales. No marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia, as xornadas foron dirixidas a futuros médicos, nas que se abordou o papel que cumpren os centros termais de cara a favorecer o envellecemento activo das persoas da terceira idade.

Una fin de semana dedicado a medicina natural no que a directora médica do Balneario de Mondariz, a doutora Laura Gómez, sinalou que para gozar dun envellecemento saudable cómpre ter hábitos de vida físicos, mentais e sociais saudables. "E a hidroloxía médica, baseada no uso das augas terapéuticasdo Balneario de Mondariz, constitúe unha ferramenta moi valiosa para este colectivo, xa que contribúe a retardar a senilidade, ao tempo que permite abordar certas patoloxías asociadas á idade", indicando que axuda tanto á prevención de enfermidades como ao tratamento e rehabilitación.