Paco Ferreira... sen máis

En Gondomar, cos datos na mán, pouco hai que dicir que non sexa "Paco Ferreira... sen máis". Gobernando a última parte de lexislatura en 'minoría minoritaria' que diría un colega meu –4 concelleiros dun total de 17–, Paco Ferreira foi quen non só de manterse, senón de conseguir unha maioría absoluta quitándolle un concelleiro a Manifesto Miñor, os tres concelleiros a cabe e levandose parte dos vodos de IXG que non se presentaba á cita electoral. So un 'tirón' final do BNG, quitáballe un dos 10 concelleiros que tiña ata o momento deixándoo con 9 e maioría absoluta. O dito. Paco Ferreira... sen máis.